CONTOH PAWARTOS LELAYU

PAWARTOS LELAYU

 

Katur Dumateng

Bapak/Ibu/Sdr.................................................

Ing....................................................................

 

Assalamu’alaikum. Wr.Wb.

Innalillahi wa inna illaihi roji’un

 

Sampun kapundut sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah SWT.

Panjenenganipun :

Asma               : Ibu Karyo Ikromo (Roro Sukatinah)

Yuswo             : 83 Tahun

Pidalem            : Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul

 

Sedo rikolo      :

Dinten              : Kamis Legi, 22 Mei 2014

Wanci              : 12.00 WIB

Wonten ing      : Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul

 

Jenazah bade kamakomaken :

Dinten              : Kamis Legi, 22 Mei 2014

Wanci              : 17.00 WIB

Wonten ing      : Sasonoloyo Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul

 

Mekaten pawartos lelalu meniko mugi andadosno in pamrikso,

 

Wassalamu’alaikum.wr.wb.

 

 Ingkan nandang sunkowo

1.      Bapak Karyo Ikromo                                       (Suami)

2.      Bapak Saja / Ibu Subiinah                                (Anak / Menantu)

3.      Bapak Sagiman / Ibu Samiyem                        (Anak / Menantu)

4.      Ibu Ngasiyem / Bapak Sangidu                        (Anak / Menantu)

 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "CONTOH PAWARTOS LELAYU"

Posting Komentar